Nabór kandydatów do korpusu SC - Wolne stanowiska w SC - Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Nabór kandydatów do korpusu SC

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505) o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

• jest obywatelem polskim,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy pracodawca ma obowiązek upowszechniać informację o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej  przez zapewnienie umieszczenia ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej składanym do w/w Biuletynu.

Metryczka

Data publikacji 23.03.2009
Data modyfikacji 26.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudia Richter
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Richter GO KPP Sulęcin
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Richter
do góry